Frost Stenka

Imię Stenka
Nazwisko Frost
Data urodzenia 25.12.1920
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość Żyd
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III W nocy z 13 na 14.10.1943 zbiegła z Fortu III Pomiechówek
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. AIPN GK 629/2714, Akta w sprawie: Aleksander Łażewski
Uwagi dodatkowe
  1. Według Akt w sprawie Aleksandra Łażewskiego zbiegła z Fortu III w grupie 9 osób
  2. Źródło w języku niemieckim wskazuje na miejsce urodzenia Sadowitz (w nawiasie Zadżuwiec)