Orzechowski Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Orzechowski
Data urodzenia 28.08.1900
Miejsce urodzenia Łazy
Miejsce zamieszkania Zamość gm. Kampinos
Imię ojca Władysław
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik, robotnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 15.04.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. informacje od rodziny więźnia
  2. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
  3. Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275 
  4. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Został zwolniony. Z połamanymi min. nogami dowlókł się po tygodniu z Pomiechówka do Zamościa.
  2. W Forcie przebywał także jego szwagier Tomasz Wadecki i siostrzeniec Czesław Wadecki.
  3. Źródło (3) podaje, że został aresztowany 15.04.1943 z około 300 mężczyznami z okolic Kampinosu; brak informacji o miejscu uwięzienia, ale prawdopodobnie przebywał w Forcie III. Zwolniony 22.06.1943 wobec braku dowodów
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia