Mikulski Edward

Imię Edward
Nazwisko Mikulski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Zamość
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 10.06.1943
Miejsce i przyczyna śmierci 10.06.1943 przywieziony z Pomiechówka do Zamościa do domu gdzie miał rzekomo ukrytą broń. Został zastrzelony przez Józefa Plewko (funkcjonariusza Gestapo).
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Zamość 10.06.1943
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku Cmentarz w Kampinosie
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od rodziny więźnia
  2. ,,Górki kampinoskie. Pamiątka dziesięciolecia konsekracji kościoła", ks. Zbigniew Skiełczyński, Warszawa 1989. str.49
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie przebywał także jego szwagier Czesław Wadecki i teść Tomasz Wadecki.
  2. Zastrzelony blisko domu na polu.
  3. W tym samym dniu zabito w Zamościu jeszcze jednego więźnia