Wadecki Czesław

Imię Czesław
Nazwisko Wadecki
Data urodzenia 27.08.1919
Miejsce urodzenia Zamość obecna gm Kampinos
Miejsce zamieszkania Zamość obecna gm Kampinos
Imię ojca Tomasz
Imię matki Marianna
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymsko katolickie
Narodowość polska
Zawód sprzedawca
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 15.04.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 25.06.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Pomiechówek , ze słów wuja który powrócił , więźniowie zmuszani byli do wieszania się wzajemnie w tym Czesław Wadecki
Przyczyna osadzenia w Forcie III Masowe aresztowania mężczyzn mieszkańców wsi puszczy kampinoskiej podejrzanych o pomoc paryzantom
Skąd przywieziony do Fortu III Zamość obecna gm Kampinos
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. GL (od jesieni 1942) -
Miejsce pochówku nieznane
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. informacje od rodziny więźnia
  2. Dokumentacja aktowa: sygn. AIPN BU 2586/301 (odpis aktu oskarżenia przeciwko Hartmutowi Pulmerowi)
  3. Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275 
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie przebywał także jego ojciec Tomasz Wadecki, szwagier Edward Mikulski i wujek Stanisław Orzechowski.
  2. Według źródła (2) został rozstrzelany w Forcie III Pomiechówku.
  3. Lista 187 członków PPR i GL aresztowanych (w okresie) od 25.03 do 31.05.1943 r. i osadzonych w więzieniu policyjnym w Pomiechówku (Źródło danych 2)
  4. Skazany przez Standgericht Gestapo w Ciechanowie na karę śmierci wyrokiem z dnia 25.06.1943 ( Źródło danych 2)
  5. Źródło (3) podaje przyczynę osadzenia zarzut przynależności do GL / PPR (aresztowany z około 300 innymi mężczyznami z okolic Kampinosu)
Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych)

Zestawienie wyroków śmierci, na którym pod numerem 33 jest wymieniona egzekucja 172 więźniów z dnia 25.06.1943 roku.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce i przyczyna śmierci

Zestawienie wyroków śmierci przechowywane w zespole 72/1025/0 Tajna Policja Państwowa – Urząd Tajnej Policji Ciechanów / Płock w Płocku/, sygn. 20

Piąta strona listy 187 członków PPR i GL aresztowanych i osadzonych w więzieniu policyjnym w Pomiechówku, w tym 172 więźniów skazanych na karę śmierci.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce i przyczyna śmierci

Lista 187 członków PPR i GL