Kuczyński

Imię
Nazwisko Kuczyński
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Jaskółowo (gmina Nasielsk)
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód stróż z folwarku w Jaskółowie
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III między grudniem 1943 a styczniem 1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 190
Uwagi dodatkowe
  1. OK Warszawa, Ds 104/67, zeznanie Stanisława Wierzchonia z 21.03.1968
  2. Okres pobytu w Forcie III Pomiechówek wskazuje na to, że wpis może dotyczyć Edwarda Kuczyńskiego