Basińska Irena

Imię Irena
Nazwisko Basińska
Data urodzenia 20.11.1927
Miejsce urodzenia Warszawa
Miejsce zamieszkania Warszawa
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny panna
Wyznanie
Narodowość polska
Zawód uczennica
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1943
Data zwolnienia z Fortu III 04.10.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowana za nielegalne przekroczenie granicy.
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Przebywała w Forcie III przez okres 8 tygodni.
  2. Po zwonieniu z aresztu została deportowana do GG dn. 04.10.1943 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2