Barzyc Władysław

Imię Władysław
Nazwisko Barzyc
Data urodzenia 13.04.1913
Miejsce urodzenia Łosia Wólka
Miejsce zamieszkania Łosia Wólka, gmina Czosnów
Imię ojca Jan
Imię matki Marianna
Stan cywilny żonaty
Wyznanie
Narodowość polska
Zawód pracownik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III luty 1944
Data zwolnienia z Fortu III lipiec 1944
Data śmierci 25.08.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Obóz koncentracyjny Stutthof.
Przyczyna osadzenia w Forcie III Działalność w polskim ruchu oporu.Przekroczenie granicy Generalnej Guberni.
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Obóz koncentracyjny Stutthof (nr więźnia 44573)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629-kartoteka osobowa
  2. http://www.straty.pl/szukaj-w-bazie
  3. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany w 13.02.1944 r. przez Policję Graniczną dla Modlina-Nowego Dworu Mazowieckiego
  2. W sierpniu 1943 r. aresztowany za nielegalne przekroczenie granicy, zwolniny z aresztu po 21 dniach.
  3. Źródło (3) podaje datę osadzenia 30 marca 1944 roku.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2