Bębenek vel Bebenek Genowefa

Imię Genowefa
Nazwisko Bębenek vel Bebenek
Data urodzenia 20.05.1905
Miejsce urodzenia Pienkowo
Miejsce zamieszkania Drochowo
Imię ojca Jan
Imię matki Marianna
Stan cywilny mężatka
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 17.05.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Oskarżona o przemyt
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Obóz Ravensbruck
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629-kartoteka osobowa
  2. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
  3. Akta IPN GK 629/102, GK 629/2167, k. 4, 6, 8, (karta w kartotece)
Uwagi dodatkowe
  1. Nazwisko panieńskie Bartusińska
  2. Aresztowana 17.05.1944 r.
  3. Zatrzymana pod zarzutem przemytu bydła w grupie 15 mężczyzn i 6 kobiet „w bunkrze nr 10 za Zakroczymiem” (najprawdopodobniej w Forcie Zakroczym).
  4. W wyniku dochodzenia 6 mężczyzn i 4 kobiety aresztowano i osadzono w Forcie III w Pomiechówku. Nie wiadomo co stało się z pozostałymi osobami, najprawdopodobniej zostały uwolnione.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock