Bandelak Franciszek

Imię Franciszek
Nazwisko Bandelak
Data urodzenia 20.08.1921
Miejsce urodzenia Lwów
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III lipiec 1943
Data zwolnienia z Fortu III 26.11.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany za złamanie umowy o pracę.
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Więzienie policyjne w Gdańsku (Danzig)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 23.07.1943 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock