Balceczak vel Balcerzak Teofil

Imię Teofil
Nazwisko Balceczak vel Balcerzak
Data urodzenia 26.04.1896
Miejsce urodzenia Goławice
Miejsce zamieszkania Polesie
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III listopad 1943 r.
Data zwolnienia z Fortu III 08.12.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany pod zarzutem nielegalnej działalności politycznej
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 29.11.1943 r.
  2. Zwolniony 08.12.1943 r. z braku dowodów.