Baka Kazimierz

Imię Kazimierz
Nazwisko Baka
Data urodzenia 27.02.1917
Miejsce urodzenia Mszczonów
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III marzec 1944
Data zwolnienia z Fortu III 28.04.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci Mszczonów
Przyczyna osadzenia w Forcie III Naruszenie umowy
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 01.03.1944 r.
  2. Przekazany do placówki urzędu pracy w Nowym Dworze w celu ponownego przydziału/skierowania
  3. Od 8.05.1944 r. złamał umowę o pracę czyli zbiegł/uciekł
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2