Wujcik vel Wójcik Teofil

Imię Teofil
Nazwisko Wujcik vel Wójcik
Data urodzenia 19.03.1920
Miejsce urodzenia Goławice
Miejsce zamieszkania Goławice
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III wrzesień 1943
Data zwolnienia z Fortu III 13.10.1943 (uciekł)
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Podejrzany o ukrywanie Żyda
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629/2714
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 17.09.1943 r.
Lista zbiegłych więźniów z Pomiechówka w nocy z 13 na 14 października 1943 r.

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista zbiegłych więźniów z Pomiechówka w nocy z 13 na 14 października 1943 r.

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock