Bendkowska Zofia Aniela

Imię Zofia Aniela
Nazwisko Bendkowska
Data urodzenia 31.05.1916
Miejsce urodzenia Przybyszew
Miejsce zamieszkania Warszawa
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny panna
Wyznanie
Narodowość polska
Zawód pracownik gospodarstwa domowego
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III lipiec 1944
Data zwolnienia z Fortu III 30.07.1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Podejrzana o powiązania z PZP
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowana 22.07.1944 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock