Pujdo Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Pujdo
Data urodzenia 18.11.1864
Miejsce urodzenia Szajce (Litwa)
Miejsce zamieszkania Nasielsk
Imię ojca Piotr
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie katolik
Narodowość polska
Zawód Dziekan i probosz parafii w Nasielsku od 1920
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 03.05.1948
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany pod zarzutem nielegalnego przekraczania granicy z Rzeszy do GG oraz popełnienia przestępstw dewizowych
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Więzienie w Płońsku a następnie obóz w Dachau (nr 55894)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku Cmentarz parafialny w Nasielsku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
 1. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 145
 2. "Płońsk i ziemia Płońska w walce z dwoma okupantami 1939- 1956" pod red. W. Grzebskiego, Wwa 1998, s. 76
 3. Ks. M. M. Grzybowski, Kronika Rzymsko-Katolickiej Parafii Klukowo 1939-1947, Płock 2007
 4. M. Koberda Wartałowicz, o. R Zięzio SSCC, Ojciec Bolesław Wartałowicz SSCC - Pierwszy zakonnik Najświętszych Serc Jezusa i Maryi w Polsce, Wrocław 2012
 5. AIPN GK 629/6511 p.d. A (www.inwentarz.ipn.gov.pl)
Uwagi dodatkowe
 1. Aresztowany 12.10.1942
 2. W 1945 r schorowany powrócił do swoich parafian i pełnił swoje powołanie do chwili śmierci
 3. Spoczywa na cmentarzu nasielskim obok siostry Zofii Pujdo
 4. Według źródła (1) był dziekanem i proboszem parafii w Nasielsku od 1915 roku
 5. Nie ma 100% pewności, że był więźniem Fortu. Poza publikacjami dr Frankowskiego źrodło (1) nie pojawia się ta informacja w innych dokumentach.
 6. Źródło (4) powołuje się na publikację dr Frankowskiego.
Ks. Stanisław Pujdo

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Ks. Stanisław Pujdo

Zdjęcie grobu

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie grobu księdza Stanisława Pujdo