Olkowski Józef

Imię Józef
Nazwisko Olkowski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Strachowo
Imię ojca Jan
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1941
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od rodziny współwięźnia
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie III Pomiechówek przebywałaz ojcem Janem Olkowskim i rodzeństwem Heleną, Marią i Teresą.