Wikiel

Imię
Nazwisko Wikiel
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 27.09.1939
Miejsce i przyczyna śmierci Pomiechówek-poległ
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. Wojsko Polskie, piech. 36 pp - ppor. rez.
Miejsce pochówku Cmentarz w Modlinie
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. http://www.straty.pl/szukaj-w-bazie
Uwagi dodatkowe
  1. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939r.