Jarkiewicz Eugeniusz

Imię Eugeniusz
Nazwisko Jarkiewicz
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Polesie Stare
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci Pomiechówek (spalony żywcem)
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. http://www.straty.pl/szukaj-w-bazie
Uwagi dodatkowe
  1. Żył 19 lat