Bienienda Zygmunt

Imię Zygmunt
Nazwisko Bienienda
Data urodzenia 21.01.1921
Miejsce urodzenia Warszawa
Miejsce zamieszkania Kikoły/Płońsk
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie
Narodowość polska
Zawód pracownik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany z powodu nielegalnego przekraczania granicy w Krubinie.
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Umieszczony w Pomiechówku na 8 tygodni.
  2. Aresztowany 25.08.1943 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2