Tomaszewska Janina

Imię Janina
Nazwisko Tomaszewska
Data urodzenia 20.10.1921
Miejsce urodzenia Nowe Budy
Miejsce zamieszkania Nowe Budy (koło Kampinosu)
Imię ojca Bronisław
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolniczka
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 93, 94
  2. OK Warszawa, Ds 2/71, zeznanie Janiny Tomaszewskiej z 21.02.1974 r.
  3. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 95
  4. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 131, 132, 134
  5. Dokumentacja aktowa Tajnej Policji Państwowej w Ciechanowie w sprawie Stefana Małeckiego, ur. 13.04.1913 (i innych), sygn. IPN GK 629/3275 
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie III Pomiechówek przebywała z ojcem - Bronisławem Boguckim
  2. Z rodziny Boguckich gestapo aresztowało: Bronisława Boguckiego, jego dzieci: Janinę, Wacława i Kazimierza oraz krewnych (wszyscy Boguccy): Jana, Feliksa, Franciszka, Michała, Piotra i dwóch Stanisławów. Pobyt w Forcie przeżyły tylko dwie osoby: Janina (po mężu Tomaszewska) i jej brat Kazimierz.