Śledzik vel Śledziak Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Śledzik vel Śledziak
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III po marcu 1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelany
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III Posterunek żandarmerii w Myszyńcu
Dokąd wywieziony z Fortu III obozu dla jeńców Stalag VI w Niemczech
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s.98
  2. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 116
  3. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 193
  4. informacje od rodziny więźnia
Uwagi dodatkowe
  1. OK Warszawa, zeznanie Bolesława Gajka z 13.05.1971
  2. Obóz dla jeńców Stalag VI w Niemczech był obozem dla oficerów i szeregowych. Spędził tam około trzech lat.