Szypulski Łukasz Aleksander

Imię Łukasz Aleksander
Nazwisko Szypulski
Data urodzenia 1916
Miejsce urodzenia Szczepkowo Borowe
Miejsce zamieszkania Szczepkowo Borowe
Imię ojca Symeon
Imię matki Apolonia
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1943
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 04.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III działalność konspiracyjna
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 97
  2. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 116
  3. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 192
  4. informacje od rodziny więźnia
  5. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
  6. "Gmina Szczepkowo Borowe (Janowiec Kościelny) w latach 1939 - 1945", R. Juszkiewicz, Pojezierze Olsztyn-Białystok 1980, str. 77, 166
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 24.08.1943 r.
  2. Źródło (1) podaje miejsce zamieszkania Janówek.
  3. Źródło (6) podaje, że został powieszony w zbiorowej egzekucji z 86 więźniami Fortu min. z Janem Kownackim, Franciszkiem Podowskim, Jerzym Kownackim, Jerzym Piotrkowskim i Józefem Wrzeszczyńskim
  4. Źródło (6) podaje, że przyczyną egzekucji było zlikwidowanie A. Ch. podejrzanego o współpracę z okupantem.
Szypulski Łukasz

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Szypulski Łukasz

Szypulski Łukasz z rodzicami

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Szypulski Łukasz z rodzicami