Sokólski

Imię
Nazwisko Sokólski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Płońsk
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód lekarz
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s. 110
  2. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 126
  3. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 206
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (3) wskazuje, że był jeszcze Zdzisław Sokólski-także lekarz z Płońska. Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że w tym samym okresie było dwóch lekarzy z Płońska o nazwisku Sokólski.