Ropiak Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Ropiak
Data urodzenia 5.02.1919
Miejsce urodzenia Stary Myszyniec
Miejsce zamieszkania Stary Myszyniec pow.Ostrołęka
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 30.03.1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 29.04.1944
Miejsce i przyczyna śmierci KL Stutthof
Przyczyna osadzenia w Forcie III Został aresztowany pod zarzutem przynależności do GL. Przyznał się do udziału w zbrojnych napadach
Skąd przywieziony do Fortu III Posterunek żandarmerii w Myszyńcu
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Stutthof (skierowany 7.04.1944)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. "Tajemnice Fortu III w Pomiechówku" M. Frankowski, Wwa 2002, s.98
  2. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 116
  3. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 193
  4. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. OK Warszawa, zeznanie Bolesława Gajka z 13.05.1971
  2. Aresztowany 30.03.1944 r. w ramach akcji odwetowej w związku zabójstwem volkdeutscha, kontrolera mleka Władysława Paca w m. Pełty pow. Ostrołęka
  3. Został skierowany 7.04.1944 r. do KL Stutthof i tam stracony 29.04.1944 - sprawa główna prowadzona w aktach Wacława Gnozy ur. 7.03.1929 r.