Malanowski Henryk

Imię Henryk
Nazwisko Malanowski
Data urodzenia 23.01.1915
Miejsce urodzenia Chwaly
Miejsce zamieszkania Mława
Imię ojca Adolf
Imię matki Czesława
Stan cywilny żonaty
Wyznanie
Narodowość polska
Zawód ogrodnik
Pseudonim Żuraw
Data osadzenia w Forcie III 08.1943
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 04.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - powieszony
Przyczyna osadzenia w Forcie III Przynależność do polskiego ruchu oporu
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. J. Ptasiński, Z mazowieckich pól, Warszawa 1968, strona 374.
  2. M. T. Frankowski, Fort III w Pomiechówku w latach 1939-1945: przyczynek do historii zbrodni hitlerowskich w Polsce, Rocznik Mazowiecki 9/1987, s. 321-393
  3. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 116, 99
  4. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 182, 192
  5. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 3141-3156/s.261-276, 3159-3162/s.279-282, 3042-3043/s.431-432
  6. akta IPN, sygn. GK 629/3262
  7. Akta IPN GK 629/3262, k. 8, 17-17v
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 25.08.1943 r.
  2. W bazie więźniów widnieją dwie osoby o tym samym imieniu i nazwisku.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2