Bielecka Leokadia

Imię Leokadia
Nazwisko Bielecka
Data urodzenia 09.12.1987
Miejsce urodzenia Goławin
Miejsce zamieszkania Czerwińsk, koło Płońska
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny mężatka
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód gospodyni
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Oskarżona o przemyt bydła Wisłą
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629/7995
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowana 05.02.1944 r.
  2. Nazwisko panieńskie Grzelak
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock