Kurkowski Antoni

Imię Antoni
Nazwisko Kurkowski
Data urodzenia 24.05.1898
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Sochocin
Imię ojca Michał
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód piekarz
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 01.03.1941
Data zwolnienia z Fortu III 13.05.1941
Data śmierci 15.10.1978
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III wysiedlenie z Sochocina
Skąd przywieziony do Fortu III Sochocin
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. "Notatki Płockie", "Aparat ss i policji niemieckiej elementem terroru i zagłady w rejencji ciechanowskiej w latach 1939-1945", M.T.Frankowski, J.U.Frankowska, s.20
  2. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 153
  3. informacje od współwięźnia
  4. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
  5. informacje od rodziny więźnia (córki)
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie przebywała jego żona Maria oraz dzieci: Zygmunt, Henryk, Tomasz.
  2. Miał piekarnie w Sochocinie.