Bielawski Mieczysław Karol

Imię Mieczysław Karol
Nazwisko Bielawski
Data urodzenia 04.11.1906
Miejsce urodzenia Radom
Miejsce zamieszkania Zakroczym
Imię ojca Jan
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość polska
Zawód weterynarz
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 22.03.1944
Data zwolnienia z Fortu III czerwiec 1944
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Zachowywał się wrogo wobec państwa niemieckiego/Niemców (staatsfeindlich).
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Obóz koncentracyjny Stutthof (nr więźnia 35115)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. "Zbrodnie niemieckie - z pamiętnika Tomaszewskiego Edmunda z Zakroczymia" z dn. 15.08.1945 r., materiał z Miejsca Pamięci o Forcie III - Szkoły w Pomiechówku
  2. akta IPN, sygn. akt GK 629/129, GK 629/74/I
  3. http://straty.pl/szukaj-w-bazie
  4. J. Chilicki, "Jan Chilicki. Biografia wojenna 1939-1944. Zakroczym. Pomiechówek. Stutthof", 2019
Uwagi dodatkowe
  1. 22.03.1944 został aresztowany przez Greko Bugmünde (Nowy Dwór) i osadzony w Pomiechówku.
  2. Źródło (4) powołuje się na akta IPN GK 629/2971 (akta osobowe Gestapo w sprawie Stefana Lipko).
  3. Źródło (4) podaje datę zwolnienia z Fortu 20.05.1944 r.
  4. Sąd Doraźny Rejencji Ciechanów i Okręgu Suwałki podczas posiedzenia w Forcie III w Pomiechówku w dn. 20.05.1944 nakazał wysłanie więźnia do KL Stutthof w celu dalszego odbywania aresztu (IPN GK 629/2971).
Lista osób, którym udowodniono fakt przynależności do ruchu oporu i skierowano do KL Stutthof

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Lista osób, którym udowodniono fakt przynależności do ruchu oporu i skierowano do KL Stutthof

Napis wyryty przez więźnia na ścianie celi śmierci (cela zero) w budynku koszar w Forcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Napis wyryty przez więźnia na ścianie celi śmierci (cela zero) w budynku koszar w Forcie

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2