Beljaew Iwan

Imię Iwan
Nazwisko Beljaew
Data urodzenia 16.01.1924
Miejsce urodzenia Czerkasy
Miejsce zamieszkania Czerkasy/Kijów
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie
Narodowość ukraińska
Zawód ślusarz
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III maj 1943
Data zwolnienia z Fortu III 06.10.1943 (uciekł)
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany za nielegalne przekroczenie granicy
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. akt GK 629/14
Uwagi dodatkowe
  1. Uciekł 6.10.1943 wraz z 8 innymi więźniami tzw. Ostarbeiter (robotnik przymusowy).
  2. Aresztowany prawdopodobnie w maju 1943 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock , str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2