Bębenek vel Bebenek Stefan

Imię Stefan
Nazwisko Bębenek vel Bebenek
Data urodzenia 01.01.1904
Miejsce urodzenia Nowy Bogmin
Miejsce zamieszkania Warszawa, Wawrzyszew
Imię ojca Ignacy
Imię matki Apolonia
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód murarz
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III maj 1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 08.12.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Obóz koncentracyjny w Mauthausen
Przyczyna osadzenia w Forcie III Oskarżony o przemyt
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Obóz koncentracyjny w Mauthausen (nr więźnia 79504)
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych IPN
Źródła danych
 1. akta IPN, sygn. GK 629/Bębenek Stefan
 2. www.straty.pl (odwołanie do: Akta Konstantego Radzkiego, sygnatura: 1/14, Archiwum Akt Nowych)
 3. www.straty.pl (odwołanie do: akta IPN GK 131/12)
 4. www.straty.pl (odwołanie do: PCK)
 5. Elektroniczna baza danych - Arolsen Archives – Międzynarodowe Centrum Prześladowań Nazistowskich
 6. Archiwum Nowodworskiego Towarzystwa Historycznego
 7. Akta IPN GK 629/102, k. 5, Akta IPN GK 629/2167, k. 4, 6, 8 (karta w kartotece), Akta IPN 629/12996
 8. AIPN GK 629/103, k. 10 v. (www.inwentarz.ipn.gov.pl)
Uwagi dodatkowe
 1. Aresztowany 17.05.1944 r.
 2. Zatrzymany pod zarzutem przemytu bydła w grupie 15 mężczyzn i 6 kobiet „w bunkrze nr 10 za Zakroczymiem” (najprawdopodobniej w Forcie Zakroczym).
 3. W wyniku dochodzenia 6 mężczyzn i 4 kobiety aresztowano i osadzono w Forcie III w Pomiechówku. Nie wiadomo co stało się z pozostałymi osobami, najprawdopodobniej zostały uwolnione.
 4. Do KL Mauthausen przybył 14.07.1944 r. (skierowany 30.06.1944 r.)
Dokumentacja KL Mauthausen

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen

Dokumentacja KL Mauthausen Gusen - potwierdzenie zgonu

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dokumentacja KL Mauthausen Gusen - potwierdzenie zgonu

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2