Stopczewska Helena

Imię Helena
Nazwisko Stopczewska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Komorów
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 117
Uwagi dodatkowe
  1. OK Warszawa, zapisek urzędowy z 13.05.1971 ze sprawy Ds 49/68