Kania - przezwisko

Imię
Nazwisko Kania - przezwisko
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Krysiaki
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim "Kania"
Data osadzenia w Forcie III po marcu 1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelany
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III Posterunek żandarmerii w Myszyńcu
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 116
Uwagi dodatkowe
  1. OK Warszawa, zeznanie Bolesława Gajka z 13.05.1971
  2. Brak w źródle (1) danych o Imieniu i Nazwisku