Bankowski Olleg

Imię Olleg
Nazwisko Bankowski
Data urodzenia 12.09.1925
Miejsce urodzenia ZSRR
Miejsce zamieszkania Stanisławowo/Płońsk
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III 22.10.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Porzucenie pracy
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, syg. GK 629-kartoteka osobowa
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 08.09.1943
  2. 22.10.1943 r,.został zwolniony z aresztu i dostarczony do urzędu pracy w Nowym Dworze
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2