Bandurski Klemens

Imię Klemens
Nazwisko Bandurski
Data urodzenia 22.11.1926
Miejsce urodzenia Serock
Miejsce zamieszkania Moczydło/Pułtusk
Imię ojca Bronisław
Imię matki
Stan cywilny kawaler
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód pracownik rolny
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 27.11.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Aresztowany jako zakładnik w związku z napadem na Volksdeutscha z Karolinowa
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
  2. Lista więźniów zaproszonych na sesję popularno – naukową, która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
  3. www.straty.pl (odwołanie do: AAN, Zespół Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie, nr zespołu 2680, Z26257)
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (3) podaje datę urodzenia 23.12.1926 oraz najprawdopodobniej wadliwą datę pobytu w Forcie w 10.1940 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock