Graczyk Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Graczyk
Data urodzenia 27.09.1877
Miejsce urodzenia Włóki
Miejsce zamieszkania Kadłubowo (pow. Płońsk)
Imię ojca Kazimierz
Imię matki Józefa
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość Polska
Zawód rolnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 03.11.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 18.11.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III w Pomiechówku - zamordowany
Przyczyna osadzenia w Forcie III udzielał schronienia Żydom
Skąd przywieziony do Fortu III posterunek w Dzierzążni
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od rodziny więźnia
  2. IPN Sygn. akt S 59/02/Zn
  3. Akta IPN w Warszawie, S 59/02/Zn
Uwagi dodatkowe
  1. zmarł w wyniku skutków pobicia w czasie zatrzymania
  2. Został aresztowany 16 września 1943 roku przez jednostkę tajnej policji z Ciechanowa
  3. Został aresztowany pod zarzutem żywienia i ukrywania Żydów Symcha Frosta oraz Jana Klina. Wraz z nim zostali oni także aresztowni.
  4. Źródło (2) podaje, że zmarł w oddziale szpitalnym więzienia w Pomiechówku na skutek zatrzymania krążenia.
  5. Żonaty z Ludwiką z domu Borzęcka.
  6. Był na liście osób przewidzianych do przeniesienia do KL Mauthausen, ale ostatecznie tam nie trafił.
Stanisław Graczyk

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Stanisław Graczyk

Zdjęcie zaświadczenia

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie zaświadczenia Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce