Strzeszewski Nikodem

Imię Nikodem
Nazwisko Strzeszewski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Sochocin
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od rodziny współwięźnia
  2. "Z moich wspomnień" S.Łoniewski, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta MCK w Płońsku, Zeszyt XIII, Płońsk 2010
Uwagi dodatkowe
  1. Wraz z trzema więźniami (Jan Kowalewski i dwóch braci Gregorowiczów) próbował uciec z Fortu. Zostali przyłapani przez Niemców. Wszyscy poza Kowalewskim (ze względu na chorą nogę nie był w stanie pracowac fizycznie) zostali wysłani przez Niemców na roboty do Rosji.