Bralska Bronisława

Imię Bronisława
Nazwisko Bralska
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Nowe Miasto koło Płońska
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie katoliczka
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 18.05.1943
Data zwolnienia z Fortu III 10.1943
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III zatrzymana przy przekroczeniu granicy GG na Narwi
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III zwolniona, wróciła do domu
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. informacje od rodziny jednego z więźniów
Uwagi dodatkowe