Czarnecka Irena

Imię Irena
Nazwisko Czarnecka
Data urodzenia 17.08.1911
Miejsce urodzenia Nowe Miasto
Miejsce zamieszkania Nowe Miasto koło Płońska
Imię ojca Wilhelm
Imię matki Rozalia
Stan cywilny panna
Wyznanie katoliczka
Narodowość polska
Zawód krawcowa
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 05.1943
Data zwolnienia z Fortu III 22.10.1943
Data śmierci 19.05.1995
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III zatrzymana przy przekroczeniu granicy GG na Narwi
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III zwolniona, wróciła do domu
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. informacje od rodziny więźnia
  2. akta IPN, sygn. akt GK 188/36
  3. www.straty.pl (odwołanie do: AAN, Zespół Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie, nr zespołu 2680, 015071)
Uwagi dodatkowe
  1. siostra innego więźnia - Jadwigi Dołęgowskiej zd. Czarneckiej
  2. Będąc w Forcie widziała wiszącego za ręce i nogi Szczepana Bilińskiego. Nie można było mu podać nic do jedzenia ani picia. Nie można było z nim rozmawiać. Widziała także Wacława Gorzkowskiego, który gestem zapytany co z nim będzie pokazał ręką znak krzyża.
  3. Źródło (3) podaje datę osadzenia 03.1941 oraz datę zwolnienia 05.1941.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str.2

zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie Ireny Czarneckiej