Zawadzki

Imię
Nazwisko Zawadzki
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Legionowo
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Zapisy terroru Repozytorium Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami, https://www.zapisyterroru.pl/dlibra/
Uwagi dodatkowe
  1. mąż Heleny Zawadzkiej
Treść zeznania Heleny Zawadzkiej

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Treść zeznania Heleny Zawadzkiej