Trzciński Stefan

Imię Stefan
Nazwisko Trzciński
Data urodzenia 1921
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Skwary
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 23.08.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 21.11.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Złotopolice koło Zakroczymia - wywieziony z Fortu III wraz z 6 więźniami i powieszony podczas publicznej egzekucji za pomoc udzielaną Żydom
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III Aresztowany w domu w Skwarach
Dokąd wywieziony z Fortu III Złotopolice koło Zakroczymia
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku Ekshumowany przez swojego brata Jana w maju 1945 r. z cmentarza cholerycznego w Smoszewie i pochowany na cmentarzu w okolicy kościoła w Naruszewie
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. http://cud1920.pl/2040/sprawiedliwi-wsrod-narodow-swiata-stanislawa-stefan-i-jan-trzcinscy-ze-wsi-skwary-na-srodkowym-mazowszu
  2. M. T. Frankowski i J. U. Frankowska-Pijanka, Apokalipsa narodu, Warszawa 2017, s. 252
  3.  Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0500-0501
Uwagi dodatkowe
  1. Odznaczony 04.07.1991 r. medalem "Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata" za pomoc udzielaną Żydom w okresie okupacji niemieckiej
  2. W Forcie III Pomiechówek przebywał z matką Stanisławą
Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Dyplom Żydowskiego Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie dla Stefana Trzcińskiego jego matki i brata ze Skwar na Mazowszu

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie Stefana Trzcińskiego