Robota Paweł

Imię Paweł
Nazwisko Robota
Data urodzenia 1912 r
Miejsce urodzenia Sierpc
Miejsce zamieszkania
Imię ojca Zelik
Imię matki Rojza
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III przed 16.08.1941
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Archiwum Ringelbluma, tom XIII, strona 40.
  2. M. T. Frankowski i J. U. Frankowska-Pijanka, Apokalipsa narodu, Warszawa 2017, s. 257, 259
Uwagi dodatkowe
  1. Przesłuchiwany po 16.08.1941 w Warszawie-getto, w sprawie pobytu w Forcie III Pomiechówek
  2. Na rozkaz musiał kopać doły i grzebać ludzi