Bocian vel Bocianówna Halina

Imię Halina
Nazwisko Bocian vel Bocianówna
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 10.04.1941
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - zastrzelona podczas próby ucieczki
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska
Źródła danych
  1. B. Dymek/J. Kazimierski, Hitlerowskie więzienie policyjne w Pomiechówku, 1976 r., strona 107.
  2. M. T. Frankowski i J. U. Frankowska-Pijanka, Apokalipsa narodu, Warszawa 2017, s. 119
  3. informacja od rodziny współwięźnia
  4. "Z moich wspomnień" S.Łoniewski, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta MCK w Płońsku, Zeszyt XIII, Płońsk 2010
  5. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 84
  6. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 90
  7. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska (w: ks. M.M.Grzybowski, A. Kociszewski, Sochocin na przestrzeni wieków, Ciechanów-Sochocin 2000, s. 151)
  8. A. Kociszewski, Dzieje Sochocina i dawnego powiatu sąchockiego, Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe, 1985
  9. Stenogram z sesji popularno-naukowej "Pomiechówek Oskarża", która odbyła się w Pomiechówku w dniu 7 maja 1972 r.
Uwagi dodatkowe
  1. W Forcie III Pomiechówek przebywała z matką - Stanisławą Bocian