Jasiński Tadeusz

Imię Tadeusz
Nazwisko Jasiński
Data urodzenia 13.08.1899
Miejsce urodzenia Zielona
Miejsce zamieszkania Mława
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód handlarz
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 06.1944
Data zwolnienia z Fortu III -
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek- zamordowany
Przyczyna osadzenia w Forcie III Podejrzany o przynależność do polskiego ruchu oporu
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III -
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN
Źródła danych
  1. Protokół ekshumacji zwłok nr 48 Pch/S.B., Polski Czerwony Krzyż
  2. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 127
  3. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 210
  4. Pismo PCK z dnia 01.08.1968 roku.
  5. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 6335-6336/s.32-33
  6. Akta IPN w Łodzi, S/69/08/Zn
  7. akta IPN, sygn. GK 629-kartoteka osobowa
  8. AKta IPN GK 629/12996
Uwagi dodatkowe
  1. Protokół PCK o nr 22659 z ekshumacji ciała więźnia znalazł się wśród 119 protokołów z 18.06.1948 (Źródło 5)
  2. Aresztowany 1.06.1944 r.
Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 1

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta z kartoteki osobowej Gestapo Ciechanów/Płock, str. 2

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (po przebudowie w 2012r.)

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (przed przebudową w 2012r.) Po przebudowie tablica została przeniesiona na teren Fortu III w Pomiechówku.