Kozłowski Leon

Imię Leon
Nazwisko Kozłowski
Data urodzenia 1914
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 07.06.1942
Miejsce i przyczyna śmierci zginął śmiercią tragiczną
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. tablica z Fortu III w Pomiechówku
Uwagi dodatkowe
Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (po przebudowie w 2012r.)

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (przed przebudową w 2012r.). Po przebudowie tablica została przeniesiona na teren Fortu III w Pomiechówku.

Kozłowski Leon

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Zdjęcie