Czerniakowski

Imię
Nazwisko Czerniakowski
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 21.11.1943
Miejsce i przyczyna śmierci Złotopolice koło Zakroczymia - wywieziony z Fortu III wraz z 6 więźniami i powieszony podczas publicznej egzekucji za pomoc udzielaną Żydom
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III Złotopolice koło Zakroczymia
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. http://cud1920.pl/2040/sprawiedliwi-wsrod-narodow-swiata-stanislawa-stefan-i-jan-trzcinscy-ze-wsi-skwary-na-srodkowym-mazowszu
Uwagi dodatkowe
  1. Po egzekucji pochowany na cmentarzu cholerycznym w Smoszewie, prawdopodobnie ekshumowany w maju 1945 r.