Wyrzykowski Zygmunt

Imię Zygmunt
Nazwisko Wyrzykowski
Data urodzenia 1901
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 08.1943
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie
  2. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, s.352
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło (2) podaje informację - żona zam. Warszawska 77
Grób na Cmentarzu w Pomiechowie (kwatera wojenna po przebudowie w 2012 r.)

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Grób na Cmentarzu w Pomiechowie (kwatera wojenna po przebudowie w 2012 r.)

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie tablicy nagrobkowej z kwatery wojennej na cmentarzu w Pomiechowie (przed przebudową w 2012r.) Po przebudowie tablica została przeniesiona na teren Fortu III w Pomiechówku.