Ryziński Zygmunt Edward

Imię Zygmunt Edward
Nazwisko Ryziński
Data urodzenia 17.04.1911
Miejsce urodzenia Płońsk
Miejsce zamieszkania Płońsk
Imię ojca Konstanty
Imię matki Franciszka
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód introligator, szewc
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 14.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Obóz w Majdanku
Przyczyna osadzenia w Forcie III działalność w AK, aresztowany jako zakładnik w sprawie zabójstwa Podlicha
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
  2. http://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
  3. Akta Gestapo, sygn.akt IPN GK 629/279
  4. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 105
  5. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 148
  6. akta IPN, sygn. akt GK 629-kartoteka osobowa
  7. Akta IPN GK 318/520-525 (w sprawie Franciszka Klimkiewicza)
Uwagi dodatkowe
  1. Świadek egzekucji 48 Polaków 31.05.1943, ułaskawiony powrócił do celi w stanie kompletnego szoku nerwowego
  2. Nr więźnia w Majdanku 787
  3. Aresztowany 01.02.1943 r.
Fragment z akt Gestapo, sygn.akt IPN GK 629/279

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Fragment z akt Gestapo, sygn.akt IPN GK 629/279