Ryziński Zygmunt Edward

Imię Zygmunt Edward
Nazwisko Ryziński
Data urodzenia 17.04.1911
Miejsce urodzenia Płońsk
Miejsce zamieszkania Płońsk (w oryg. Skarschinerstr. 13)
Imię ojca Konstanty
Imię matki Franciszka
Stan cywilny żonaty
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód introligator, szewc
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III 1.02.1943
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 14.02.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Obóz w Majdanku
Przyczyna osadzenia w Forcie III działalność w AK, aresztowany jako zakładnik w sprawie zabójstwa Podlicha
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
 1. M. T. Frankowski, Tajemnica mazowieckiej katowni, część 1, http://ioh.pl/artykuly/pokaz/tajemnica-mazowieckiej-katowni-cz,1037/
 2. straty.pl
 3. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 105
 4. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 148
 5. IPN sygn. akt GK 629/279, 629/10469
 6. IPN sygn. akt GK 318/520-525 (w sprawie Franciszka Klimkiewicza)
 7. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
 1. Świadek egzekucji 48 Polaków 31.05.1943, ułaskawiony powrócił do celi w stanie kompletnego szoku nerwowego
 2. KL Lublin (Majdanek) oznaczony nr obozowym 787
 3. Aresztowany 01.02.1943 r.
 4. W śledztwie ustalono, że był punktem kontaktowym AK (w oryg. "PZP" - krypt. AK) na miasto Płońsk. Posiadał i rozpowszechniał ulotki
 5. Wnioskowano do RSHA o objęcie go aresztem prewencyjnym. Na posiedzeniu sądu doraźnego z 31.05.1943 r. został przekazany do dyspozycji gestapo i skierowany do obozu
 6. Według wersji oficjalnej w KL Lublin (Majdanek) zmarł z powodu zapalenia oskrzeli
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Fragment z akt Gestapo, sygn.akt IPN GK 629/279

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Fragment z akt Gestapo, sygn.akt IPN GK 629/279