Wąsik

Imię
Nazwisko Wąsik
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Bobolice k. Koszalina
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie
Narodowość
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych
Źródła danych
  1. Zeznania Stanisława Borkowskiego, Prokuratura powiatowa dla miasta Gdyni, sygn. KO 302/68 z dn. 12.09.1968
Uwagi dodatkowe