Wielgolewski Jan

Imię Jan
Nazwisko Wielgolewski
Data urodzenia 28.10.1910
Miejsce urodzenia Lutobrok (pow. pułtuski)
Miejsce zamieszkania pow. Pułtusk
Imię ojca Adam
Imię matki Małgorzata
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III maj/czerwiec 1944
Data zwolnienia z Fortu III przed 16.07.1944
Data śmierci 14.06.1997
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III Oskarżony o przynależność do polskiej organizacji podziemnej PZP
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III KL Stutthof
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
  1. PZP -
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Zeznania Mariana Salwina, Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie, Ds. 104/67/OK z dn. 03.07.1968 r.
  2. Akta IPN w sprawie Edwarda Nowocińskiego, sygn. akt IPN GK 629/4169 (inwentarz.ipn.gov.pl)
  3. www.straty.pl (odwołanie do: Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie w Warszawie)
  4. www.straty.pl (odwołanie do: Muzeum Stutthof w Sztutowie)
Uwagi dodatkowe
  1. Aresztowany 18.05.1944.
  2. Źródło (2) podaje najprawdpodobniej wadliwą informację, że przed KL Stutthof przebywał w więzieniu w Płocku a nie w Forcie III.
  3. Nr obozowy w KL Stutthof 45100