Piotrowski Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Piotrowski
Data urodzenia 17.11.1903
Miejsce urodzenia Świniary, pow. Przasnysz
Miejsce zamieszkania Świniary
Imię ojca
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie rzymskokatolickie
Narodowość polska
Zawód robotnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III maj 1944
Data zwolnienia z Fortu III
Data śmierci 30.07.1944
Miejsce i przyczyna śmierci Fort III Pomiechówek - rozstrzelany
Przyczyna osadzenia w Forcie III Przynależność do polskiego ruchu oporu.
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
 1. Tajemnice Fortu III w Pomiechówku M. Frankowski, Wwa 2002, s.100
 2. M. T. Frankowski, Mazowiecka katownia, Warszawa 2006, s. 118
 3. IPN sygn. akt BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0494-0495 (Źródło 3), 0498-0499 (Źródło 4)
 4. M. T. Frankowski, K. Gorczewski, M. K. Makuliński, Przewodnik Historyczny Pomiechowo-Pomiechówek, Warszawa 2012, s. 195
 5. IPN sygn. akt w Szczecinie, S 65/09/Zn, 2896/s.338
 6. IPN sygn. akt GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
 1. Data urodzenia na podstawie zapisu na nagrobku
 2. Źródło (3) podaje, że przeżył pobyt w Forcie III Pomiechówek
 3. W chwili aresztowania według Źródła (3), data nieznana, miał około 45 lat.
 4. Źródło (4) podaje, że od momentu osadzenia w Forcie III Pomiechówek ślad o nim zaginął
 5. W Bazie Więźniów jest kilka osób o tym samym imieniu i nazwisku stąd informacje o więźniach ze źródeł mogły być przypisane do nieodpowiedniego więźnia
 6. Źródło (5) powołuje się na Ankietę OK W-wa "Aresztowania" Świniary pow. Przasnysz (akta IPN BU 2448/1008 s. 177 z 607)
 7. W 1945 ciało ekshumowano z Fortu III Pomiechówek (Źródło 5)
 8. Został prawdopodobnie aresztowany w maju 1944; daty umieszczenia w więzieniu w Forcie nie wskazano. Postawiono mu zarzut działalności w podziemiu
 9. Zginął podczas likwidacji więzienia. Na karcie więźnia znajduje się adnotacja: zmarł w więzieniu w Pomiechówku
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie wykonano na cmentarzu w Krzynowłodze Wielkiej.

Zdjęcie

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Miejsce pochówku

Zdjęcie wykonano na cmentarzu w Krzynowłodze Wielkiej.