Oleksiak Stanisław

Imię Stanisław
Nazwisko Oleksiak
Data urodzenia 1.05.1892
Miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania Nasielsk (Rosengartenstr. 4)
Imię ojca Jakub
Imię matki
Stan cywilny
Wyznanie katolik
Narodowość polska
Zawód ogrodnik
Pseudonim
Data osadzenia w Forcie III luty 1944
Data zwolnienia z Fortu III 3.03.1944 r. - transport do KL Mauthausen
Data śmierci później niż lipiec 1944
Miejsce i przyczyna śmierci
Przyczyna osadzenia w Forcie III działalność w ruchu oporu - przynależność do NSZ
Skąd przywieziony do Fortu III
Dokąd wywieziony z Fortu III do KL Mauthausen, gdzie nie dojechał z powodu choroby. Jeszcze 15.07.1944 był w szpitalu św. Jana Bożego w Warszawie
Przynależność do organizacji - Funkcja w organizacji
Miejsce pochówku
Miejsce przechowywania danych Archiwum IPN w Warszawie
Źródła danych
  1. Tablica z Kościoła św. Wojciecha w Nasielsku
  2. Praca zbiorowa pod red. S. Pazyry, Szkice z dziejów Nasielska i dawnej ziemi zakroczymskiej, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Warszawa 1970, s. 74
  3. Akta IPN w Szczecinie, S 65/09/Zn, 6525/s.15
  4. Akta IPN BU 2448/968 (Ankiety OK Warszawa), s. 0334-0338
  5. AIPN GK 163/45
  6. AIPN GK 629/4237, IPN GK 629/12257
  7. AIPN GK 629/12996 (karta więźnia)
Uwagi dodatkowe
  1. Źródło 6 podaje poprawne dane. Źródła 1-5 wadliwie wskazują śmierć Stanisława Oleksiaka w Forcie III w maju 1943 r.
  2. Aresztowany w dniu 15(16)-11-1943 r.
  3. Wniosek Burmistrza Nasielska do Gestapo o zwolnienie Oleksiaka z więzienia został odrzucony
IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

IPN sygn. akt GK 629/12996

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Karta więźnia

Tablica z Kościoła św. Wojciecha w Nasielsku

Dodatkowe informacje

DOTYCZY: Uwagi dodatkowe

Tablica z Kościoła św. Wojciecha w Nasielsku